Bakgrunn og startskudd

Byggearbeidet har startet!
Etter år med planlegging, vedtak om bygging i fylkestinget, arkitektkonkurranse og mange møter i forskjellige komiteer er byggeprosessen endelig i gang!
I februar 2010 rullet gravemaskiner inn på området, brakker ble rigget og anleggsarbeidere dukket opp på utsiden av vinduene våre - jubelen stod i taket hos trangbodde IT-folk og bibliotekarer. Bygget skal være ferdig 1. oktober 2010.
Byggutviklingsgruppa ved skolen ga avdelingene bibliotek og IKT i oppdrag å planlegge et læringssenter bestående av bibliotek, IKT-avdeling samt fleksible studieområder for fellesfagene. I planleggingen har vi tatt utgangspunkt i læringssentermodellen slik vi har utredet den i planen ”Læringssenter ved SVGS” fra 2004.