Fakta om det nye læringssenteret

• Ca 1400 kvm – 900 kvm er nybygg mens de eksiterende bibliotekarealene bygges om
• Nybygget er på to etasjer
• 1. etasje rommer IKT-avdelingen med førstelinjetjeneste, bibliotekkontorer, veiledningstjeneste og syv studieceller (8-2 personer)
• 2. etasje har pc-rom/kursrom med 30 plasser, bibliotekveiledning, lærerarbeidsplasser og møterom
• I begge etasjene planlegges det forskjellige typer arbeidsplasser som pc-arbeidsplasser, gruppearbeidsplasser og skjermede arbeidsplasser.
• 2. etasje blir læringssenterets stilleområde
• Bibliotekets samlinger fordeles på begge etasjene

Arkitektkontor:
Spir Arkitekter AS
Rambergveien 3, 3115 Tønsberg

Hovedentreprenør:
Bermingrud Entreprenør BVT AS
Krokstad Industriområde, 3054 Krokstadelva